Výzva pro naše členy, příznivce, sympatizanty, spřízněné firmy a spolky o finanční spoluúčast formou daru nebo finančního příspěvku za účelem financování vybavení zázemí multifunkčního areálu v Metylovicích.  Prostředky budou využity na pořízení vnitřního vybavení sportovní části budovy projektu „Stavební úpravy šaten a přístavba umýváren v Metylovicích“. 

Toto vybavení není bohužel součástí stavebního rozpočtu prováděné rekonstrukce. Jedná se hlavně o vybavení šaten, malé multifunkční tělocvičny, posilovny, klubovny a relaxačního centra, tedy sportovní části budovy, kterou má SK v dlouhodobém pronájmu.

Číslo bankovního účtu pro zaslání finančního daru 107-9230930247 / 0100, vedený u Komerční banka a.s. , pobočka Frýdek-Místek,
Tyto dary budou evidovány na samostatném účtu, ze kterého budou hrazeny pouze tyto výdaje. Vyúčtování z tohoto účtu bude k dispozici na našich stránkách spolu s dárci.
Při platbě uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dárce, případně adresu s číslem popisným. Do variabilního symbolu můžete uvést číslo popisné, u firem IČ.

Předpokládaný termín zahájení provozu je 8. srpen 2021.

Děkujeme předem za každý příspěvek nebo finanční dar. Za všechny sportovce SK METYLOVICE Výkonný výbor SK.

Potvrzení o daru pro daňové účely

V případě, že máte zájem o vystavení a zaslání dokladu o Vašem poskytnutém daru, který lze u fyzických osob – zaměstnanců, právnických osob – firem odečíst ze základu daně z příjmu, zašlete nám prosím následující údaje na emailovou adresu: info@skmetylovice.cz

Fyzická osoba – Jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa trvalá (případně korespondenční, pokud se liší), částka a datum zaslání příspěvku.

Právnická osoba – Název subjektu, adresa sídla, IČ, DIČ, zastupující osoba, částka a datum zaslání příspěvku

Tyto údaje jsou pro vystavení potvrzení nezbytné a slouží pouze pro identifikaci Vašich finančních darů a pro kontakt s Vámi. Zároveň nám prosím sdělte, zda souhlasíte se zveřejněním údajů o poskytnutém daru na našem webu.

Kdo může, ať pomůže …