Výzva pro naše členy, příznivce, sympatizanty, spřízněné firmy a spolky o finanční spoluúčast formou daru nebo finančního příspěvku za účelem financování vybavení zázemí multifunkčního areálu v Metylovicích.  Prostředky budou využity na pořízení vnitřního vybavení sportovní části budovy projektu „Stavební úpravy šaten a přístavba umýváren v Metylovicích“. 

Toto vybavení není bohužel součástí stavebního rozpočtu prováděné rekonstrukce. Jedná se hlavně o vybavení šaten, malé multifunkční tělocvičny, posilovny, klubovny a relaxačního centra, tedy sportovní části budovy, kterou má SK v dlouhodobém pronájmu.

Předpokládaný termín zahájení provozu je 8. srpen 2021.

Děkujeme předem za každý příspěvek nebo finanční dar.

Výkonný výbor SK Metylovice

Kdo může , ať pomůže …