U příležitosti slavnostního otevření nového sportovního zázemí v arálu fotbalového hřiště pořádá SK Metylovice a Obec Metylovice

SPORTOVNÍ DEN.

Čeká Vás bohatý program a také prohlídka prostor nově zrekonstruované budovy šaten.

Srdečně zvou sportovci SK Metylovice.

Sportovní den 28.8.2021