KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN, PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ V METYLOVICÍCH:

Cílem projektu je rekonstruovat a modernizovat současný zastaralý objekt správní budovy u fotbalového hřiště v obci Metylovice (okres Frýdek-Místek) – jedná se o budovu, ve které se nachází čtyři šatny, technická místnost s nářadím pro údržbu areálu a sportovními pomůckami, dvě samostatné toalety pro muže a ženy a umývárna. Daná budova představuje potřebné zázemí pro fungování sportovního areálu SK Metylovice z.s., ve kterém se nachází fotbalové hřiště s nezastřešenou tribunou, 3 antuková hřiště, beachvolejbalové hřište a travnatá plocha s herními prvky pro děti a mládež.
Realizací projektu bude provedena rekonstrukce budovy – dojde k regeneraci obvodového pláště budovy, vč. tepelné izolace kontaktním zateplovacím systémem, výměny stávajících výplní za okna plastová. Z důvodu rostoucích nákladů na vytápění objektu a vzniku tepelných ztrát, bude realizována přístavba budovy (2.NP), ve které se bude nacházet posilovna, místnost pro masáže, archiv, kotelna, sklady, prádelna a sušárna. Rovněž dojde k obnově dešťové a splaškové kanalizace prostřednictvím nových přípojek, a bude provedena nová elektroinstalace objektu.

Předmětem projektu je modernizace správní budovy, kdy v rámci prvního nadzemního podlaží (1.NP) budou k dispozici:

• 4 šatny pro sportovce (4 x 18 míst), včetně hygienického zařízení,
• hygienické zařízení pro diváky,
• klubovna, nové prostory pro trenéry a rozhodčí,
• relaxační místnost se saunami a vířivkou pro sportovce,
• malá tělocvična (posilovna),
• sklady, zastřešená terasa.

Součástí projektu je i vybudování přístavby stávající budov budovy (2.NP), ve které bude zřízena technická místnost pro umístění nového systému vytápění budovy (dva kondenzační plynové kotle) a místnosti určené primárně sportovcům a uživatelům areálu za účelem zvýšení jejich komfortu a atraktivity areálu (posilovna, masážní místnost). Obě nadzemní podlaží budou propojena nově vybudovaným schodištěm.

Využití rekonstruovaného objektu zůstane z hlediska podstaty nezměněno. Objekt bude nadále využíván:

• sportovci při pravidelných tréninkových jednotkách či zápasech (členové SK Metylovice z.s., TJ Sokol Metylovice),
• sborem dobrovolných hasičů Metylovice,
• dětmi ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice při hodinách tělocviku a jiných sportovních aktivitách,
• veřejností při konání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost (návštěvníci areálu, obyvatelé obce Metylovice),
• pacienty Odborného léčebného ústavu Metylovice – Moravskoslezského sanatoria

Historie projektu:
– podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2018)
– žádost nebyla vybrána k financování (projekt získal 62 bodů, bodová hranice pro předběžné navržení k financování činila 68 bodů)
– podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2019)
– výše dotace 70% z celkových způsobilých výdajů

Financování:
Náklady – 23 000 000,- Kč

Aktuální stav:
– výběr zhotovitele – leden 2020
– realizace rok 2020 / 21

Pokud by jste měli nějaké dotazy nebo připomínky můžete nás kontaktovat na této adrese: info@skmetylovice.cz