Máme zde nová opatření s platností od 3.5.2021, která se zdají být restriktivnější než ta předchozí (tedy s výjimkou 3 krajů). Snad se do pondělí dočkáme upřesnění a hlavně uvolnění.


Od 3. 5. budou v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji moci venku sportovat amatérští sportovci do 18 let, organizováni sportovními svazy, za podmínek, že jich bude na sportovišti nejvíc 20 a bude splněn limit 1 sportovec na 15m2 plochy sportoviště.  

Amatérský sport

Dle současného opatření je možná přítomnost lidí na venkovním hřišti. Platí ale omezení maximálně 2 lidí na jednom místě. 

Profesionální sporty

Na profesionální sportovce se vztahuje výjimka ze zákazu. Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Profesionálním sportovcům je umožněno sportování za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Platí pro ně ale přísná povinnost dodržovat všechny platné hygienické podmínky – rozestupy a dezinfekce rukou. Během samotného sportování nemusí mít sportovci roušku, ale po ukončení tréninku je nutné si v souladu s předpisy roušku opět nasadit. Profesionální sportovci se musí také nechat pravidelně testovat. 

Opatření s platností do 2.5.2021 23:59 hod.

Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru. Na pondělní tiskové konferenci vlády to uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Při sportu nejsou potřeba roušky a nebude nutné ani testování pro přístup na sportoviště.

Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost uzavřena. Nesmějí hrát ani dva tenisté v hale, i když pro jinou aktivitu by se ve vnitřních prostorách sejít mohli.

V praxi je pro dodržování desetimetrového rozestupu potřeba například obdélník o rozměrech deset krát dvacet metrů. To je o něco málo více než volejbalové hřiště. Mohly by se tak rozmístit dvojice po jeho obvodu půl metru za čarami. Při společných trénincích by se k sobě neměli účastníci přiblížit ani na okamžik. I společné vysvětlování je podle něj rizikové.

Stručný souhr opatření:

Venkovní sportoviště – na venkovním sportovišti je možné sportovat ve skupince maximálně 2 osob, přičemž takových skupinek může být až 6. Je však nutné mezi skupinkami dodržet rozestup 10 metrů. Vnitřní prostory venkovních sportovišť musí být uzavřeny.

Vnitřní sportoviště– jsou pro veřejnost uzavřena

Profesionální soutěže – bez diváků a ve specifickém režimu. Pravidelné testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Amatérské soutěže jsou zakázány. 

Fitness – vnitřní prostory  musí být uzavřeny. 

Bazény, wellness centra – zůstávají zavřeny s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb

Saunová centra – zavřeno

Návraty profesionálních sportovců do České republiky

Profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky; pro tyto osoby NEPLATÍ pouze povinnost nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2,  avšak jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Podrobnější informace naleznete na COVID Portálu Ministerstva vnitra ČR nebo na webu KORONAVIRUS Ministerstva zdravotnictví ČR.

Amatérský sport versus Covid – aktuální informace k 29.04.2021